Přestavitelné příčky

Přenastavitelné příčky

Základní údaje

Firma MARKUS se již od roku 1992 specializuje na dovoz, distribuci a montáž přestavitelných příček. Přestavitelné příčky jsou vhodné zejména do administrativních budov s volnou disposicí jako variabilní řešení prostorového uspořádání. Je možné tak libovolně měnit disposici kanceláří ale i doplňovat a zaměňovat plné a prosklené části, dveře, výplně apod.

Technický popis

Příčky CLIPSOPLAQ jsou přestavitelné příčky konstrukčního systému, které umožňují provedení příčky v kombinaci plných, prosklených a kombinovaných polí v mnoha barevných i materiálových kombinacích. Jedná se o konstrukci z hliníkových profilů, do které se vsazují výplně ze sádrokartonových desek (SDK) potažených PVC fólií nebo dřevotřískové desky (DTD) s potahem melamin. Rovněž je možno namísto plných výplní instalovat jednoduché nebo dvojité prosklení vč. meziskelních žaluzií.

Konstrukce tohoto systému umožňuje přizpůsobit rozměry přímo při montáži a tak i během montáže akceptovat drobné změny dále přestavovat a doplňovat příčky libovolně dle požadavku zákazníka.

Technické parametry příček

 • tloušťka 79 mm
 • základní modulace plných příček s výplní SDK desek s potahem PVC - 1220mm - moduly lze libovolně zkracovat
 • modulace plných příček s výplní DTD desek s potahem melamin libovolná od 900 - 1800 mm na volbě modulace závisí množství prořezu DTD desek, jejichž základní rozměr 1830 x 2750, nebo 2060 x 2750
 • modulace prosklených příček je libovolná cca 900 - 1500 mm a závisí zejména na tloušťce a typu použitého skla s ohledem na bezpečnost
 • výška běžně - 2000 - 4500 mm
 • plošná hmotnost – 30 – 40 kg/m2
 • koeficient vzduchové neprůzvučnosti plné příčky s SDK výplní 45 dB, s DTD výplní 42 dB, dvojitě prosklená cca 40 dB

Dodací lhůty

 • pro standardní provedení (stabilně na skladu) do cca 100m2 do 10 dnů vč. montáže
 • pro atypické a větší rozsahy do 3 týdnů + montáž cca 1500 m2 za týden

Záruční doba

 • Záruční doba 24 měsíců, po dohodě možno zvýšit i na 60 měsíců.
 • Pozáruční servis minimálně 10 let. Na případné reklamace reagujeme do 24 hod. od oznámení.
 • Opravy dle možnosti v co nejkratší lhůtě.

Příčky

Příčka je nenosná stavební konstrukce jejímž účelem je oddělit dva nezávislé typologické celky (např. ložnici a obývací pokoj). Každá příčka, ostatně jako kterákoli jiná stavební konstrukce, musí splňovat parametry dané normou (v ČR jsou to ČSN, případně EuroKódy). Mezi základní požadavky na příčky patří hlavně: zvuková neprůzvučnost, tepelný odpor, únosnost vůči stálému a nahodilému zatížení, požární odolnost, zdravotní nezávadnost a v neposlední řadě i estetická hodnota.

Přestavitelné příčky

Jsou v dnešní době velmi oblíbené.Důvodem je relativně snadná montáž, velká variabilita, snadná demontáž, a nižší cena.Převládajícím materiálem jsou sádrokartonové desky (Knauf, Rigips a další). Vyrábějí se v tloušťkách 9,5; 12,5; 15 a 18 mm. Ty se upevňují na nosnou konstrukci (rošt).Rošt může být buď dřevěný (dnes výjimečně) a častěji z hliníkových profilů. Obrys příčky se napřed vynese na podlahu. Potom se osadí a upevní vodící profily UW. Do těchto profilů se nasouvají dělící a nosné profily CW.K sobě se UW a CW připevňují vruty(pouze fixace). Na hotovou konstrukci se připevní sádrokartonové desky, opět pomocí vrutů. Spáry v deskách se překryjí bandážovací páskou a dvakrát přesádrují a sádra se zabrousí. Otvory se šrouby se také zasádrují ( bandáž není třeba). Styk příčky a okolních stěn se buď překryjí papírovou páskou (dnes ne), nebo se rovněž zabandážují a zasádrují.Rovněž je možno použít trvale pružný tmel (silikon). Tyto příčky jsou vhodné do suchých prostor, nelze je přímo zatížit (např. bojlerem). Vhodné jsou zejména do rekonstrukcí a adaptací.

Příčky a jejich použití

Pokud se rozhodujeme o druhu příčky musíme vzít v úvahu především požadované vlastnosti jako tepelný odpor, zvukový útlum, průsvitnost či průhlednost a v neposlední řadě také estetické požadavky. Pro půdní vestavby, úpravy v objektech se dřevěnými stropy či pokud máme omezený rozpočet, měli bychom volit sádrokartonové příčky. Pokud chceme přestavovat v přízemí nebo v objektu s tuhými stropy (hurdisky, Porotherm miako, panely, ŽB) nebo tam kde je požadavek na vysoký akustický útlum (mezi byty, mezi ložnicí a koupelnou atd.) je možné či vhodné zvolit cihelné příčky. Můžeme se řídit jednoduchým pravidlem pro odhad: čím je příčka těžší tím má větší útlum zvuku; čím je lehčí, tím má větší tepelný odpor (pouze pro odhad!). Pokud předpokládáme větší plochu množství nových příček je nutné provést statický posudek konstrukcí, které budou příčkami zatěžovány.