Vestavby průmyslových hal

Základní údaje

Dlouholetou činností zejména pro ŠKODU Ml. Boleslav se osvědčil systém přestavitelných příček jako vhodný i pro vestavby průmyslových hal. I pro tento účel se plně osvědčily hliníkové profily systémových příček CLIPSOPLAQ, které často pouze doplněny vhodnými ocel. výztuhami mohou nést i jednoduché nepochůzné zastropení včetně podhledu až do rozpětí 6 m.

WC kabinky a sanitární příčky

Technický popis

Vestavba je navržen s opláštěním ze systémových přestavitelných příček CLIPSPLAQ. Nepochůzné zastropení je provedeno do rozpětí cca 3,5 m pouze pomocí trapézového ocel plechu výška vlny 50 mm uloženého na obvodových stěnách na vodorovných ocelových tenkostěnných profilech vložených do jednotlivých polí pláště. Pro rozpětí vestavby cca 3,5 - 6 m je zastropení navrženo rovněž z trapézového plechu pokládaného kolmo na ocelové nosníky uložené na ocel. konzolky ocelových výztuh hliníkových sloupků. Na tomto jednoduchém nepochůzném stropu je zpravidla zavěšen podhled z minerálních desek. Patrové vestavby musí mít pro horní podlaží vlastní nosnou konstrukci.