Ceníky

Přestavitelné příčky CLIPSOPLAQ - Informativní jednotkové ceny

(platné od 1.11.2002)

Jedná se o ceny pro standardní provedení (barva Al. konstrukce šedobílá, ev. elox hliník nebo tmavá šedá, výplně bílé nebo šedé, pro ideální modulaci tj šířka 1,22 m na cca 3 m výšky přímé příčky bez zalomení). Protože téměř každá zakázka obsahuje nutně i jiné moduly a další doplňkové profily, dále při menších výškách se cena zvyšuje (např. při výšce 2,5 m o cca 5%), proto je možno přesnou cenu určit až na základě konkrétního výkresu s přesnými požadavky na provedení příček, zasklení, výšku apod.

1) Jednotkové informativní ceny prosklených příček standardního provedení:

1A. příčky jednoduše prosklené na celou výšku bez horizontálního členění
1A. příčky jednoduše prosklené na celou výšku bez horizontálního členění A1. příčka jednoduše zasklená Float 6 v líci příčky *) 3800,- Kč/m2
A2. dtto jednoduch. zasklení CONNEX 3.3.1 4400,- Kč/m2
A3. příčka jednoduše zasklená Float 6 v ose příčky *) 3900,- Kč/m2
A4. dtto jednoduch. zasklení CONNEX 3.3.1 4500,- Kč/m2
A5. dtto - Float 6 plastové zasklívací lišty, *) 2500,- Kč/m2
A6. dtto - CONNEX 3.3.1 plastové zasklívací lišty 3100,- Kč/m2
1B. příčky jednoduše prosklené dělené na výšku jedním horizontálním profilem
1B. příčky jednoduše prosklené dělené na výšku jedním horizontálním profilem B1. příčka jednoduše zasklená Float 6 v líci příčky, s 1 horizont prof. 4000,- Kč/m2
B2. dtto jednoduch. zasklení spodní část CONNEX 3.3.1, horní FLOAT 5 4400,- Kč/m2
B3. příčka jednoduše zasklená Float 6 v ose příčky s 1 horizont prof. 4400,- Kč/m2
B4. dtto jednoduch. zasklení spodní část CONNEX 3.3.1, horní FLOAT 5 4800,- Kč/m2
B5. dtto – jednoduché zasklení Float 6 s jedním horizont. prof. plastové zasklívací lišty 2700,- Kč/m2
B6. dtto – dole CONNEX 3.3.1 nahoře FLOAT 5 3000,- Kč/m2
1C. příčka dvojitě prosklená bez horizontálního členění
1C. příčka dvojitě prosklená bez horizontálního členění C1. příčka dvojitě zasklená 2 x Float 6 *) 3800,- Kč/m2
C2. příčka dvojitě. zasklená 1 x FLOAT 6, 1 x CONNEX 3.3.1. *) 4300,- Kč/m2
C3. příčka dvojitě zasklená 2 x CONNEX 3.3.1 4900,- Kč/m2
C4. příčka dvojitě zasklená 2 x Float 6 se žaluzií *) 4300,- Kč/m2
C5. příč ka dvojitě. zasklená 1 x FLOAT 6, 1 x CONNEX 3.3.1 se žaluzií *) 4900,- Kč/m2
C6. příčka dvojitě zasklená 2 x CONNEX 3.3.1, se žaluzií 5500,- Kč/m2
1D. příčky dvojitě prosklené dělené na výšku jedním horizont. profilem – nadsvětlík 2 x FLOAT 5
1D. příčky dvojitě prosklené dělené na výšku jedním horizont. profilem – nadsvětlík 2 x FLOAT 5 D1. příčka dvojitě zasklená, 1 hor.prof, 2 x Float 6 *) 4100,- Kč/m2
D2. příč ka dvojitě. zasklená, 1 hor. prof. 1 x F 6, 1 x CON 3.3.1. 4500,- Kč/m2
D3. příčka dvojitě zasklená 2 x CONNEX 3.3.1 4900,- Kč/m2
D4. příčka dvojitě zasklená 2 x Float 6, se žaluzií do úrovně dveří 4600,- Kč/m2
D5. příčka dvojitě. zasklená 1 x FLOAT 6, 1 x CONNEX 3.3.1, se žaluzií do úrovně dveří 5000,- Kč/m2
D6. příč ka dvojitě zasklená 2 x CONNEX 3.3.1, členění a se žaluzií do úrovně dveří 5400,- Kč/m2

*) zasklení bezpečnostním sklem CONNEX 3.3.1 není dle Čs norem předepsáno, ale zejména v označených případech jej doporučujeme z důvodů vyloučení zranění při eventuelním rozbití skla při provozu i během montáže.

2) Příčky plné, plné s nadsvětlíkem a prosklené s plným parapetem:

2A. příčky plné
2A. příčky plné A1. příčka CLOPSOPLAQ plná, výplně SDK desky potah PVC, nebo DTD potah melamin 3100,- Kč/m2
A2. dtto při použití sloupků prof. 83 2700,- Kč/m2
A3. dtto – výplně DTD desky potah melamin do v. 2,75m bez viditelných svislých sloupků 2200,- Kč/m2
2B. příčky plné na výšku dveří s proskleným nadsvětlíkem
2B. příčky plné na výšku dveří s proskleným nadsvětlíkem B1. sloupky 841 + nadsvětlík jednoduše zasklený Float 5 v líci příčky 2300,- Kč/m2
B2. sloupky 841 + nadsvětlík jednoduše zasklený Float 5 v ose příčky 4050,- Kč/m2
B3. sloupky 841 + nadsvětlík jednoduše prosklený v ose FLOAT 5 – plastové zasl. lišty 3350,- Kč/m2
B4. sloupky 841 + nadsvětlík dvojitě zasklený Float 5 v líci příčky 3600,- Kč/m2
B5. sloupky 83 + nadsvětlík jednoduše zasklený Float 5 v ose příčky 3500,- Kč/m2
B6. sloupky 83 + nadsvětlík jednoduše prosklený v ose FLOAT 5, plastové zaskl. lišty 2800,- Kč/m2
2C. příčky jednoduše prosklené s plným parapetem
2C. příčky jednoduše prosklené s plným parapetem C1. sloupky 841 + prosklení sklem Float 5 v líci příčky 3650,- Kč/m2
C2. sloupky 841 + prosklení sklem CONNEX 3.3.1 v líci příčky 4050,- Kč/m2
C3. sloupky 83 + prosklení sklem Float 5 v ose příčky 3800,- Kč/m2
C4. sloupky 83 + prosklení sklem CONNEX 3.3.1 v ose příčky 4200,- Kč/m2
C5. sloupky 83 + prosklení sklem Float 5 v ose příčky plastové zaskl. lišty 2800,- Kč/m2
C6. sloupky 83 + prosklení sklem CONNEX 3.3.1 v ose příčky plast. zaskl. lišty 3200,- Kč/m2
2D. příčky dvojitě prosklené s plným parapetem
2D. příčky dvojitě prosklené s plným parapetem D1. prosklení sklem 2 x Float 6 3750,- Kč/m2
D2. prosklení 1 x FLOAT 6 + 1 x CONNEX 3.3.1 4050,- Kč/m2
D3. prosklení 2 x CONNEX 3.3.1 4550,- Kč/m2
D4. prosklení sklem 2 x FLOAT 6 se žaluzií 4200,- Kč/m2
D5. prosklení 1°x FLOAT 6 + 1 x CONNEX 3.3.1 s žaluzií 4600,- Kč/m2
D6. prosklení 2 x CONNEX 3.3.1 se žaluzií 5000,- Kč/m2

3) Dveřní moduly, rohové a koncové sloupky

A. dveřní modul 0,9 x 3,00 na dveře plné 800 x 2000
povrch melamin - šedobílá „Nacre blanc“
(Kč/modul 0,90 x 3,00)
20 500,- Kč/modul
B. dveřní modul – dveře jednoduch zaskl. bez žaluzie 29 500,- Kč/modul
C. dveřní modul - dveře dvojitě prosklené s horizontální žaluzií 32 500,- Kč/modul
D. rohový L nebo T profil nebo koncový prof. 900,- Kč/bm
tj. 2700,- KD /1 ks 3 bm
E. rohový variabilní profil 2 400,- Kč/bm
tj. 7200,- KD /1 ks 3 bm

Uvedená cena je uvažovaná na typové provedení příček výšky 3 m, pro něž je materiál trvale na skladě a je možno v množství do cca 50 m2 dodat a namontovat ve velmi krátkých lhůtách cca do 14 dnů a kdykoliv provést dodatečně požadované změny a úpravy rovněž ve velmi krátkých termínech.. Při požadavku na nestandardní provedení barvy Al. konstrukce, výplní apod. je nutno uvažovat s příplatkem až do 10%, delší dodací lhůtou 5-7 týdnů a rovněž s delšími termíny pro provádění případných změn. Barevné řešení lze dobře doplnit volbou barvy žaluzií, která cenu ani termín dodání prakticky neovlivní.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně montáže bez DPH (5%). Dopravu mimo Prahu účtujeme sazbou 10,- Kč/km.